גישות בייעוץ כלכלי - כל הגישות לייעוץ בכלכלת המשפחה | אש לידור

גישות בייעוץ כלכלי

מהן הגישות בייעוץ כלכלי?

מטרת פרק זה במדריך לתאר את הגישות המקצועיות שהתפתחו בתחום הייעוץ לכלכלת המשפחה במהלך השנים.

לאורך השנים, התפתחו מספר גישות בלימודי ייעוץ לכלכלת המשפחה.

כל הגישות עם מטרה זהה: לשפר את איכות חייהן של משפחות בעזרת ניהול מושכל של משאביהן הכלכליים, ולאפשר להן להגשים את יעדיהן. המטרה זהה, אבל הדרך שונה

גישות מקצועיות שהתפתחו בתחום הייעוץ לכלכלת המשפחה

הגישה הרציונאלית

גישה זו שמה במרכז את העולם הרציונאלי. חסידיה של גישה זו אומרים שהאדם הוא בוגר, רציונאלי, לוקח אחריות על מעשיו ומבין את היתרונות והחסרונות שבפעולותיו. די שתראה לו את הנתונים, את המסקנות, ואת דרכי הפעולה, והוא כבר יפעל לשנות ולתקן.

על פי גישה זו, אם תציג לאדם נתונים (למשל, שהכנסתו 10,000 ₪, והוצאותיו 11,000 ₪) די בכך שהוא יבין שיש לו פער שלילי, כדי שהוא יתחיל לפעול. אם תיתן לו כלים פרקטיים לגשר על הפערים (הגדלת הכנסה או הקטנת הוצאות) הוא יוכל ליישם את התהליך בעצמו.

גישה זו לקוחה מעולם הניהול הכלכלי של חברות, וכלי העבודה שלה לקוחים מעולם הניהול הפיננסי: מאזן, תקציב, תזרים, נכסים, התחייבויות, וכד'.

רוב היועצים הפועלים על פי מתודה זו באים מהעולם הפיננסי.

הגישה ההתנהגותית

גישה זו שמה במרכז את הרגשות של האדם. לטענת מובילי הגישה, ההחלטות הכלכליות של האדם נובעות ממניעים התנהגותיים: אופי בסיסי, הרגלים, לחץ חברתי, רצון להרשים את הסביבה, פחדים… הרגשות מניעים את האדם, או בולמים אותו, ותהליכי השינוי חייבים להיות מושתתים גם על תובנות חדשות, מוטיבציה, היכולת להודות בטעויות ולקחת אחריות. חסידי הגישה מתבססים על ההנחה שלרגשות יש כוח רב: הם גם מפעילים אותנו, וגם בולמים אותנו, וכל הנעה לפעולה מושתתת בראש ובראשונה על תהליכים רגשיים.

גישה זו מאמצת כלים מעולם האימון, ולעיתים הטיפול במשפחה מתבצע ע"י מאמן שמופקד על התהליך הרגשי ויועץ כלכלי שתפקידו להציג את האתגרים הכלכליים.

רוב היועצים הפועלים בשיטה זו קבלו הכשרה בתחום האימון.

גישות בייעוץ כלכלי

הגישה המשלבת

גישה זו משלבת את שתי הגישות. הנעת המשפחה לפעולה מושתת גם על החלטות רציונאליות, וגם על מניעים רגשיים, זוגיים, וחברתיים, וגם על אמונות וערכים. על פי גישה זו היועץ ישתמש בכלים הלקוחים מהגישה הרציונאלית, וגם בכלים מהגישה ההתנהגותית, הכול לפי העניין והצורך.

יועצים הפועלים לפי גישה זו צריכים להיות מיומנים בהפעלת כל קשת הכלים, ובחירת הכלי המתאים לאדם המתאים בזמן המתאים. יועצים אלו מיומנים באיסוף הנתונים המספריים ובהקשבה לצד ההתנהגותי, על מנת שיוכלו לתת יעוץ מיטבי בכל סיטואציה

זו הגישה הרווחת בקרב היועצים לכלכלת המשפחה

גישת הייעוץ הרזה

על פי גישה זו יש לטפל בדילמה המיידית של המשפחה, בדר"כ באיזון השוטף, כדי לתת פתרון שיעצור את ההתדרדרות במצב. אם ההכנסות קטנות מההוצאות, למשל, יסתפקו היועצים לפי גישה זו באיזון התזרימי של המשפחה (ולא יבררו פערים בתחומים אחרים, כגון חסכונות לעתיד, ביטוחים או הערכות לפנסיה).

גישה זו מאפיינת ארגוני מתנדבים, המטפלים בדר"כ במשפחות מהעשירונים התחתונים בהם אתגר האיזון השוטף מאיים על שרידותן. טיפול באיזון תקציבי שוטף פותר את הבעיות המיידיות, עוצר את ההתדרדרות הכלכלית, מאפשר למשפחות להמשיך ולשרוד, ואולי בעתיד לפתח גם תהליכי צמיחה.

יועצים המתמחים בגישה זו יתמקצעו בגיוס אשראי זול למשפחה, בתהליכי חדלות פירעון ובעבודה מול גופי רווחה. בדר"כ הייעוץ יתבצע בהתנדבות או בעלויות נמוכות, ויכלול גם ליווי לאורך זמן.

גישת הייעוץ המלא

גישה זו רואה את המכלול הכלכלי וההתנהגותי של המשפחה, ובדר"כ מאפיינת תהליכי ייעוץ לעשירונים העליונים. על פי גישה זו המבנה הכלכלי של המשפחה מורכב, יש קשר בין הכנסות, הוצאות, ביטוחים, פנסיה, חסכונות ותכניות ארוכות טווח. גישה זו מסתכלת על מכלול החיים המשפחתיים, כולל ההשפעה הכלכלית של הילדים מחד ושל הורים מתבגרים מאידך, משלבת גם ירושות עתידיות ותכניות ארוכות טווח.

גישה זו מחייבת ידע מקצועי רחב, והכרות עם תחומים רבים. אם בגישה הרזה יש צורך להרכיב פאזל בן 4 חלקים, בגישה זו הפאזל הוא בן 40 חלקים.

הייעוץ על פי גישה זו מאפשר קשת של אפשרויות: החל מיעוץ נקודתי ורזה ועד לייעוץ מלא ומקיף, הכול לפי העניין, המבנה הכלכלי של המשפחה וניתוח הסיטואציה הספציפית.

כמובן שישנן עוד גישות רבות לייעוץ כלכלי בעולם, והגישות המפורטות כאן הן רק דוגמאות. כל יועץ כלכלי עשוי לשלב גישות שונות בתהליך הייעוץ תלוי בצרכי הלקוח והתחום הספציפי של הייעוץ.

גם אתם יכולים להיות יועצים לכלכלת המשפחה

הכשרה מעשית למקצוע שיש בו גם שליחות וגם אפשרות לפרנסה טובה. לקבלת פרטים על מסלולי ההכשרה של אש-לידור מלאו את הטופס:

Call Now Button